tirsdag 16. desember 2008

Norwegian WoodI dag var jeg på utstillingen " Norwegia Wood ". En meget informativ utstilling som viser ny og gammel trearkitektur. Stavanger har faktisk en av Europas største trehusbegyggelse. Norwegian Wood er et kulturbyen 2008 prosjekt.Norwegian Woods ambisjoner er å videreutvikle trearkitekturen ved å realisere en rekke forbilledlige byggeprosjekter med nyskapende og miljøvennlig arkitektur. Dette skal gjøre Stavanger - regionen til et utstillingsvindu , både nasjonalt og internasjonalt.Ideen har vært å teste ut nyeideer i praksis gjennom konkrete byggeprosjekter , og bruke dette som en arena for læring og utvikling hos alle involverte aktører.

Ingen kommentarer: