søndag 8. februar 2009

Psaligrafi
Dersom du ikke vet hva psaligrafi er , så er det det du ser her.Psaligrafi , betyr ordrett - kunsten å tegne eller male med saks. Det er nettopp det Karen Bit Vejle gjør. For tiden stiller hun ut sine imponerende psaligrafier på Hå prestegård.Karen Bit Vejle klarer å skape de mest utrolige bilder av luft og papir.Arbeidene hennes formes ut av ett stort sammenhengende stykke papir som brettes en,to og tre ganger og klippes utelukkende med saks.Mange kan kalle seg papirklippere ,men få kan kalle seg kunstnere i faget.

Ingen kommentarer: